Program edukacji antytytoniowej dla uczniów klas I-III : Nie pal przy mnie proszę.
W tym roku szkolnym był realizowany w klasie II – koordynator p. Aneta Dudzik
Program ten miał na celu:
– poszerzenie informacji na temat zdrowia
– kształtowanie u dzieci postaw odpowiedzialności za własne zdrowie
– uświadomienie dzieciom, że palenie tytoniu jest szkodliwe dla zdrowia
– uwrażliwienie dziecina szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego związane z biernym paleniem
– wykształcenie u dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy inni ludzie przy nich palą