„Niepodległa, niepokorna” – wieczornica w szkole w Osieczanach