OGŁOSZENIE

Jeżeli w czasie do 14 dni od możliwego kontaktu z koronawirusem wystąpi gorączka, kaszel, bóle mięśni, osłabienie lub duszności zgłoś się BEZPOŚREDNIO do oddziału zakaźnego myślenickiego szpitala, ul. Szpitalna 2.
Nie zgłaszaj się do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR)! – w przypadku jakichkolwiek wątpliwości skontaktuj się TELEFONICZNIE ze Stacją SANEPID lub oddziałem zakaźnym.

TELEFONY KONTAKTOWE:

Stacja SANEPID w Myślenicach:
do godz. 15:00: 12 272 06 06
po godz. 15:00: 509 693 125, 510 178 338

Oddział Chorób Zakaźnych Szpitala w Myślenicach:
12 273 03 03

Wydział Ochrony Zdrowia Starostwa w Myślenicach:
godz. 7:00 – 15:00: 12 372 76 60
po godz. 15:00: 609 734 680