OGŁOSZENIE

2, 3 stycznia 2020 r. – dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 oraz z 2019 r. poz. 318)

Szkoła zapewnia opiekę świetlicową w godz. 8.00 – 16.00

Rodziców uczniów, którzy będą w tych dniach korzystać z opieki świetlicowej prosimy o pobranie od wychowawców deklaracji i przekazanie ich z informacją zwrotną do dnia 17 grudnia 2019 r.