ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY W OKRESIE ZAWIESZENIA ZAJĘĆ

W związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 433) prosimy o maksymalne ograniczenie wizyt w Zespole Placówek Oświatowych w Osieczanach w okresie zawieszenia zajęć.

W celu załatwienia spraw w sekretariacie zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej:

Tel. 12 272 08 79
E-mail: zpo-osieczany@wp.pl

Rodzice uczniów mogą kontaktować się również z nauczycielami i Dyrekcją poprzez dziennik elektroniczny.