ORGANIZACJA ZAJĘĆ OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH DLA UCZNIÓW KLAS I-III

Zarządzenie nr 35 Dyrektora ZPO Osieczany w sprawie organizacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych w klasach I-III w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Procedury i zasady bezpieczeństwa dotyczące zajęć opiekuńczo-wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych w SP Osieczany w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Dzień tygodnia

Godz.

Nauczyciel prowadzący

poniedziałek

8.00 – 11.30

mgr Bogusław Żyła

wtorek

8.00 – 11.30

mgr Jolanta Gorczyca

środa

8.00 – 11.30

mgr Bogusław Żyła

czwartek

8.00 – 11.30

mgr Jolanta Gorczyca

piątek

8.00 – 11.30

mgr Bogusław Żyła

Nauczyciele prowadzący zajęcia opiekuńczo-wychowawcze pomagają uczniom w realizacji działalności dydaktycznej prowadzonej przez nauczycieli uczących w klasach I – III z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.