ORGANIZACJA ZAJĘĆ OPIEKUŃCZYCH W PRZEDSZKOLU OD 11 MAJA 2020

Od 11 maja 2020 r. Przedszkole Samorządowe w Osieczanach będzie prowadzić zajęcia opiekuńcze dla dzieci, których rodzice złożyli deklaracje o woli uczęszczania dziecka do przedszkola w okresie stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Ze względów organizacyjnych, wynikających z wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, w przedszkolu utworzono jedną grupę, mogącą liczyć maksymalnie 11 miejsc dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

Rodzice, których dzieci będą uczestniczyć w zajęciach opiekuńczych zobowiązani są do zapoznania się z procedurami i zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w Przedszkolu Samorządowym w Osieczanach w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i bezwzględnego ich przestrzegania.

Zarządzenie nr 33 Dyrektora ZPO Osieczany w sprawie organizacji zajęć w Przedszkolu Samorządowym w Osieczanach w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Procedury i zasady bezpieczeństwa obowiązujące w Przedszkolu Samorządowym w Osieczanach w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19