Małopolska Tarcza Antykryzysowa

Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny

„Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych” – kolejne laptopy dla uczniów w ramach Pakietu Edukacyjnego

Gmina Myślenice pozyskała kolejne środki w ramach programu grantowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego pod nazwą „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych” w Ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza I Kompetencje Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia ogólnego Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja Szkół Prowadzących Kształcenie Ogólne Typ A. Granty na zakup sprzętu do nauki zdalnej – Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Celem głównym projektu jest wsparcie realizacji zajęć dydaktycznych w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych oraz placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne (z wyłączeniem szkół zawodowych) poprzez zakup przez organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, ponadpodstawowe oraz placówki systemu oświaty prowadzące kształcenie ogólne sprzętu komputerowego umożliwiającego zdalne nauczanie, w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.

Realizacja projektu pn.:  „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych” stanowi bezpośrednią odpowiedź na wyzwania dla oświaty w Małopolsce w zakresie pomocy uczniom w przejściu z tradycyjnego stacjonarnego modelu kształcenia na model zdalnego nauczania w oparciu o narzędzia cyfrowe.

Dofinansowanie na zakup laptopów wyniosło 74 999,87 zł.

Pozyskane przez Gminę środki pozwoliły na zakup kolejnych 28 komputerów dla uczniów 18 szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Myślenice z czego 1 laptop trafił do naszej szkoły.


Całkowita wartość zakupionych komputerów to 74 390,40 zł, a dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego pokryło całą kwotę.  

ZPO Osieczany otrzymały jeden laptop.

Rekrutacja uzupełniająca!

Rekrutacja uzupełniająca do Przedszkola Samorządowego w Osieczanach rozpoczyna się od 20.04.2021 godzi. 8.00 i trwa do 22.04.2021 do godz 12.00. Rodzice składają wniosek poprzez system rekrutacyjny po zalogowaniu ( tak samo jak przy rekrutacji)

Zebranie z rodzicami on-line

Zebrania odbędą się za pośrednictwem platfomy Webex

klasa  I 16.15 Wtorek 20.04

klasa  II – 17.30 Środa 21.04

klasa  III  – 17.00 Środa 21.04 

klasa  IV – 19:00 Czwartek – 22.04.

klasa  V – 17:00 Czwartek – 22.04.

klasa  VI – 17:30 Czwartek – 22.04.

klasa  VII – 18:00 Czwartek – 22.04.

klasa  VIII – 18:30 Czwartek – 22.04.

Szkolny Klub Wolontariatu

W imieniu “najmniejszych” dziękujemy za wielkie serca!!!
Szkolny Klub Wolontariatu pragnie wyrazić podziękowanie dla wszystkich osób, które włączyły się w akcję pomocy najmłodszym pacjentom Szpitala w Krakowie-Prokocimiu. Na nasz apel odpowiedzieli nie tylko uczniowie naszej szkoły lecz także osoby z naszą szkoła zaprzyjaźnione. W krótkim czasie udało się nam zebrać ogrom chusteczek oraz pampersów, które zostały w poniedziałek przekazane na oddziały Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego. Dziękujemy za otwarte serca oraz chęć dzielenia się z bliźnim!

Wyniki konkursu.

Wyniki konkursu na najpiękniejszą ozdobę wielkanocną.
Kategoria: klasy I – III
I miejsce: Łukasz Gorczyca, Jakub Kiebuła
II miejsce: Piotr Sawicki, Witold Pokojowy
III miejsce: Anna Ralska, Krystian Dudzik
Kategoria: klasy IV – VIII
I miejsce: Patrycja Orzechowska
II miejsce: Natalia Arendarczyk, Amelia Matoga, Gabriela Malina
III miejsce: Adrian Siatka, Marcin Bałucki
Wszystkich uczestników konkursu ( nie tylko tych z podium ) zapraszamy do szkoły po odbiór nagrody, dyplomu i słodkiego upominku.
Nagrody można odbierać od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:45 – 13:00 w sali nr 5. W godzinach późniejszych należy się zgłaszać do sekretariatu.
Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy!!!!

Z całego serca dziękujemy też firmie Ślusarpol z Osieczan, która jest sponsorem nagród dla naszych uczniów w wyżej wymienionym konkursie.

Konkurs fotograficzny “Wielkanoc w domu z CRL”

Mając na uwadze, że przez wzgląd na sytuację epidemiczną zbliżające się święta powinniśmy spędzić w domach z najbliższymi, chcąc wszystkim umilić ten czas Centrum Rozwoju Lokalnego serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w świątecznym konkursie fotograficznym “Wielkanoc w domu z CRL”.
Konkurs jest adresowany do osób w każdym wieku, do miłośników fotografii i do osób, które rozpoczynają swoją przygodę z fotografią.
Zadaniem konkursowym, które czeka na uczestników konkursu jest wykonanie świątecznej fotografii wpisującej się w jedną z trzech kategorii: moje święta z najbliższą rodziną, wielkanocna pisanka, mój pomysł na Wielkanoc w domu.
By zgłosić się do udziału w konkursie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.wspierajmarzenia.pl a następnie przesłać na adres e-mail: edu@crl.org.pl zdjęcie konkursowe.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 6 kwietnia 2021r.
Szczegółowe informacje, regulamin, formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie: wspierajmarzenia.pl
#WielkanocWDomuZCRL