Komunikat klasa 1

W dniu 10 liuty zajęcia rozwijające dla klasay I zostały odwołane. Jest możliwość opieki dzieci w tym czasie na świetlicy szkolnej.

Szkoła w Osieczanach z nową pracownią komputerową!

             Uczniowie Zespołu Placówek Oświatowych im. Obrońców Warszawy w Osieczanach mogą już korzystać z nowej pracowni komputerowej. Gmina Myślenice na zakup 26 komputerów, projektora multimedialnego oraz zintegrowanej tablicy multimedialnej przeznaczyła 75 tysięcy złotych!

             Nowoczesna pracownia została już oddana oficjalnie do użytku, w symbolicznym przekazaniu sprzętu wzięli udział burmistrz Miasta i Gminy Myślenice Jarosław Szlachetka, naczelnik Wydziału Edukacji i Zdrowia UMiG Myślenice Małgorzata Ciemińska, a także dyrektor ZPO w Osieczanch Lilliana Mitana wraz z przedstawicielami uczniów, grona pedagogicznego i rodziców.

            Ta inwestycja z pewnością poprawi komfort kształcenia uczniów Zespołu Placówek Oświatowych w Osieczanach oraz zwiększy możliwość organizacji innowacyjnych zajęć z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Dziękujemy burmistrzowi Jarosławowi Szlachetce oraz naczelnik Wydziału Edukacji i Zdrowia Małgorzacie Ciemińskiej za okazane wsparcie oraz liczymy na dalsze wsparcie w realizacji naszych marzeń związanych z rozbudową szkoły oraz budową hali gimnastycznej, której przy naszej szkole brakuje.

            Gmina Myślenice pozyskała środki na budowę nowej sali gimnastycznej oraz rozbudowę budynku szkoły w Osieczanach z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Obecnie Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach  rozstrzyga procedury przetargowe na opracowanie projektu inwestycji.

Deklaracja o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego.

Szanowni Państwo

Rodzice dzieci przedszkolnych.

Zwracam się z prośbą złożenia , w nie przekraczalnym terminie , do 12 lutego 2021r deklaracji

o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym.

Deklaracje można odebrać u nauczycieli przedszkola.

Deklaracje należy składać w sekretariacie szkoły w godz.8:00 – 15:00 lub u nauczyciela prowadzącego grupę, w godzinach pracy przedszkola.

Dzień babci i dziadka.

W  dniu  Waszego   święta

Kochana  Babciu  i  Drogi  Dziadku

życzymy  Wam  uśmiechu  z  rana

by  miło  wspominać  te  lata  co  przeszły,

by  wszystkie  troski  w  niepamięć  odeszły,

by  stadko  wnuków  Was  zawsze  kochało,

by  zdrowie  i  szczęście  na  zawsze  zostało!!!

Sukcesy naszych uczniów.

Jest nam niezwykle miło poinformować o sukcesie, jaki zdobyli nasi uczniowie w gminnym konkursie kaligraficznym “Sztuka Pisania” zorganizowanym przez Szkołę Podstawową nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Myślenicach.

W kategorii wiekowej klas II – III – Adam Gołdon zdobył II miejsce, natomiast Maciej Filuciak i Łukasz Gorczyca otrzymali wyróżnienia. Wszyscy trzej chłopcy są uczniami klasy II.

W kategorii wiekowej klas IV – VI – uczeń klasy IV – Bartłomiej Filuciak zdobył I miejsce, a jego koleżanka z klasy – Julia Lenart – wyróżnienie. Natomiast w kategorii dla klas VII – VIII – I miejsce zdobyła Emilia Bartosz z klasy VII, a Maja Ruchlewicz z klasy VIII – wyróżnienie.

Ponadto dyplomy i symboliczne nagrody za udział otrzymały następujące uczennice: Julia Owsiany, Karolina Krzemieńska, Patrycja Orzechowska, Natalia Turowska, Natalia Arendarczyk i Zuzanna Jaworska.

Wszystkim uczestnikom i nagrodzonym uczniom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!

1% podatku

SZANOWNI PAŃSTWO!

Początek roku to czas nowych postanowień i planów.

 Nasza placówka  ma też mnóstwo pomysłów, które chciałaby zrealizować. Z wszystkich ról jakie pełni szkoła, najważniejszą  jest kształcenie młodych ludzi. W związku z tym pragniemy poprawić komfort i warunki nauczanie uczniów.

Bez Waszej pomocy nie damy rady!!!

Dlatego podobnie jak w latach ubiegłych zwracamy się do Państwa, Waszych znajomych i rodziny z gorącą prośbą o przekazanie 1% podatku dochodowego na rzecz naszej placówki.

Środki uzyskane w ten sposób pragniemy wykorzystać na zakup tablic multimedialnych dla klasy I i II. 

Jeśli nie mają Państwo innej konkretnej osoby w potrzebie,

to wypełniając roczne rozliczenie podatkowe,  w rubryce

“Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego(OPP)” prosimy wpisać:

Numer KRS:                   0000270261
Wnioskowana kwota:      wartość możliwego odpisu
Wyrażam zgodę:            zaznaczyć lub nie zgodę na przekazanie danych osobowych OPP
Cel szczegółowy:            SP Osieczany 2044

.

Mamy nadzieję, że nasza prośba o przekazanie 1% podatku na rzecz dzieci z naszej szkoły spotka się ze zrozumieniem z Państwa strony.

W imieniu uczniów, rodziców, nauczycieli, pracowników oraz Dyrekcji

składamy z serca płynące podziękowania

za każdą pomoc udzieloną naszej szkole.