Pierwsze koty za płoty, czyli zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia  przyrodnicze uczniów

Uczniowie klasy czwartej rozpoczęli zajęcia od tematyki ekologicznej, tj.  badali czystość powietrza w Osieczanach za pomocą skali porostowej.  Później, z okazji akcji SPRZĄTANIE ŚWIATA, wykonali gazetkę ścienną pt. „Myślę, więc nie śmiecę”.

Natomiast uczniowie klasy szóstej pracowali z mikroskopami. Początkowo oglądali gotowe preparaty. Następnie samodzielnie przygotowali obiekty obserwacji – na szkiełka laboratoryjne nakładali kroplę wody z przydomowego oczka wodnego, aby obserwować „życie w kropli wody”.

Zajęcia rozwijające zainteresowania i umiejętności przyrodnicze prowadzi pani Marzena Leszczyńska.