PIERWSZY GMINNY KONKURS “PRZYRODA I JA” DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

PIERWSZY GMINNY KONKURS “PRZYRODA I JA” DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
W dniu 20 maja 2021 roku odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu. W konkursie wzięli udział uczniowie
Jawornika, Poręby, Zawady, Krzyszkowic, Bęczarki, Drogini, Głogoczowa, Polanki, Osieczan i Myślenic – SP nr 1.
Łącznie nadesłano 76 prac z czego nagrodzono 29. Konkurs przebiegał w trzech kategoriach wiekowych:
W kategorii klas V – opowiadanie “Jestem drzewem”
1.Antonina Gaczoł, SP Jawornik – I miejsce
2.Monika Wątor, SP nr 1 w Myślenicach – II miejsce
3.Alicja Wątor, SP nr 1 w Myślenicach – II – miejsce
4.Bartłomiej Piekarz, SP Zawada – II miejsce
5.Maja Pitala, SP Krzyszkowice – III miejsce
6.Nikodem Bartosz , SP Bęczarka – III miejsce
7.Adrianna Pszczoła, SP Krzyszkowice – III miejsce
8.Aleksandra Antkiewicz, SP Jawornik – wyróżnienie
9.Milena Sułek, SP Zawada – wyróżnienie
10.Natalia Kurek, SP Głogoczów – wyróżnienie
11.Nikola Jarguz, SP Osieczany – wyróżnienie
12.Gabriela Hajduk, SP Krzyszkowice – wyróżnienie
W kategorii klas VI – Ekologiczna fraszka
1.Pola Gorczyca, SP Droginia – I miejsce
2.Gabriela Kruczek, SP Krzyszkowice – I miejsce
3.Elżbieta Matoga, SP nr 1 w Myślenicach – II miejsce
4.Aleksandra Hodur, SP Głogoczów – II miejsce
5.Emma Payne, SP Zawada – III miejsce
6.Julia Pitala, SP nr 1 w Myślenicach – wyróżnienie
7.Anna Leńczoeska – Kościelniak, SP nr 1 w Myślenicach – wyróżnienie
8.Kamil Noskowicz, SP Osieczany – wyróżnienie
W kategorii klas VII – lapbook ” Czysta woda zdrowa doda”
1.Emilia Jąkała, SP nr 1 Myślenice – I miejsce
2.Ewa Kaczanowska, SP nr 1 Myślenice – I miejsce
3.Melanie Pieczara, SP Jawornik – II miejsce
4.Natalia Turowska – SP Osieczany – III miejsce
5.Oliwia Siatka, SP nr1 Myślenice – wyróżnienie
6.Zuzanna Malina, SP Poręba – wyróżnienie
7.Natalia Arendarczyk – SP Osieczany – wyróżnienie
8.Emilia Markiewicz, SP Krzyszkowice – wyróżnienie
9.Julia Wątor, SP nr 1 w Myślenicach – wyróżnienie
Laureaci konkursu otrzymali dyplomy i nagrody książkowe. Ponadto wręczono podziękowania nauczycielom – opiekunom uczniów biorących udział w konkursie.
Gminny konkurs “Przyroda i ja” został objęty patronatem przez Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice – Pana Jarosława Szlachetkę, który przeznaczył 700 złotych na zakup nagród. Nagrody wręczał Pan Mateusz Suder – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice o raz Pani Lilianna Mitana – Dyrektor ZPO w Osieczanach.
Konkurs zorganizowały i przeprowadziły: Pani Marzena Leszczyńska i Pani Jolanta Gorczyca.