plan lekcji klasa III

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 religia edukacja edukacja edukacja edukacja
2 j. angielski edukacja j. angielski edukacja w – f
3 edukacja edukacja edukacja edukacja edukacja
4 edukacja w – f edukacja edukacja zaj.rozw.
5 w – f religia z. wyrów.    
6 e.inform.