Pływanie dla zdrowia

“Pływanie dla zdrowia” – dzieci przedszkolne i klasy I – III.
Od 09. 09. 21r. rozpoczyna się program “Pływanie dla zdrowia” dla dzieci przedszkolnych i uczniów klas I – III.
Koszt jednorazowego wyjazdu wynosi – 3.50 zł. Wszystkich wyjazdów będzie 14, stąd całkowity koszt udziału w programie wynosi 49 zł.
Koordynatorami wyjazdów w przedszkolu są panie: Ewa Bajer i Małgorzata Olesek. Zgłoszenie następuje poprzez oddanie do pań deklaracji do dnia 03. 09. 21r. Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego decyduje kolejność zgłoszeń.
Koordynatorem wyjazdów uczniów z klas I – III jest pani Małgorzata Bajor. Tutaj również będzie decydować kolejność zgłoszeń, z tym, że pierwszeństwo będą mieli ci uczniowie, którzy byli zainteresowani programem w zeszłym roku, ale nie udało im się do niego z braku miejsc zakwalifikować. Zainteresowanych uczniów należy zgłaszać do pani Bajor za pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus – z konta rodzica – do 03. 09. 21r., a następnie dostarczyć deklarację o chęci udziału w programie.
O deklaracje można pytać koordynatorów programu lub w sekretariacie Szkoły.