Prezydium Rady Rodziców

Prezydium Rady Rodziców przy ZPO Osieczany w roku szkolnym 2020/2021:

Przewodnicząca Rady Rodziców – Anna Szymanowska

Zastępca Przewodniczącej – Krzysztof Sawicki

Sekretarz – Agnieszka Węgrecka

Skarbnik – Anna Arendarczyk