PROJEKT ZDALNA SZKOŁA+

W dniu 8 czerwca 2020 r. Gmina Myślenice przekazała 3 laptopy dla Szkoły Podstawowej w Osieczanach, które zostaną udostępnione uczniom z rodzin wielodzietnych (3+), mających trudności z realizacją zdalnego nauczania ze względu na ograniczony dostęp do sprzętu komputerowego.

Urządzenia zostały zakupione w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotyczącego realizacji projektu grantowego pn.: ZDALNA SZKOŁA+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

Zdalna Szkoła Klauzula obowiązku informacyjnego RODO