PRZEDŁUŻENIE KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ

Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 czerwca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 990), nauczanie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zostało przedłużone do dnia 28 czerwca 2020 r.

Zarządzenie Nr 41 Dyrektora ZPO Osieczany w sprawie przedłużenia kształcenia na odległość