PRZEDSZKOLE – REKRUTACJA 2021

Informacja o naborze do Przedszkola Samorządowego w Osieczanach w roku szkolnym 2021/2022

Podstawa prawna:

   Na podstawie zarządzenia Nr 26/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 26 stycznia 2021r. sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas I w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Myślenice oraz klas I w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Myślenice oraz klas I, IV i V oddziałów sportowych Szkoły Podstawowej NR3 w Myślenicach, zarządzam co następuje:

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego:

 

Lp. Rodzaj czynności Termin postępowania rekrutacyjnego
1 Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola samorządowego/ oddziału przedszkolnego, wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.  

Wnioski o przyjęcie do przedszkola może być założony do nie więcej niż trzech wybranych przedszkoli z wykorzystaniem systemu elektronicznego.

od 1 marca 2021r. godz.9:00  

do 17 marca 2021 r. godz.12:00

2 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola , oddziału przedszkolnego dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie prze przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 157 ust.2 ustawy Prawo Oświatowe. Od 1 marca do 19 marca 2021r. godz.15:00
3 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 2 kwietnia 2021r. godz. 15:00
4 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. Od 6 kwietnia 2021r. godz.9:00  

Do 16 kwietnia 2021r godz. 12:00

5 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 19 kwietnia 2021r godz.12:00
6 Rekrutacja uzupełniająca Od 20 kwietnia do 22 kwietnia 2021r
7 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych. 23 kwietnia 2021 r. godz. 12:00

 

Rekrutacja odbywa się za pomocą systemu elektronicznego.

Link do rekrutacji:

https://przedszkola-myslenice.nabory.pl/