Rada Rodziców

Przewodnicząca Rady Rodziców – Anna Szymanowska

Zastępca Przewodniczącej – Krzysztof Sawicki

Sekretarz – Agnieszka Węgrecka

Skarbnik – Katarzyna Kustosz