RADA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Karolina Śmigla (kl. VI) – Przewodnicząca
Magdalena Węgrecka (kl. VIII) – Zastępca przewodniczącej
Julia Lenart (kl. IV) – Sekretarz
 
Funkcję opiekuna Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2020/2021 pełni Pani Katarzyna Burtan.