Rekrutacja uzupełniająca – kandydaci przyjęci do przedszkola