Samorząd Uczniowski

Rada Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2020/2021:

Karolina Śmigla (kl. VI) – Przewodnicząca
Magdalena Węgrecka (kl. VIII) – Zastępca przewodniczącej
Julia Lenart (kl. IV) – Sekretarz
 
Opiekun Samorządu Uczniowskiego: mgr Katarzyna Burtan