Rada Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2021/2022:

Tymoteusz Hankus (kl.VIII)- Przewodnicząca
Julia Lenart (kl. VI)- Zastępca przewodniczącej
Wojciech Kucharski (kl. VII) – Sekretarz
 
Opiekun Samorządu Uczniowskiego: mgr Agata Kluska.