Słodko jest pomagać!!

Słodko jest pomagać – taki tytuł nosi majowa akcja Gminnego Klubu Wolontariatu. Szkolny Klub Wolontariatu chciałby przekazać wyrazy szacunku oraz podziękować wszystkim osobom, które zaangażowały się w akcję zbierania słodkich upominków. Nasi uczniowie i ich rodzice po raz kolejny pokazali, że mają otwarte serca i nie zapominają o potrzebujących. Poniższe fotografie przedstawiają zebrane paczki, które trafią do małych pacjentów SPZOZ w Myślenicach, Szpitala Onkologicznego w Krakowie, mieszkańców Domu Samotnej Matki w Krakowie oraz Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej w Lubniu.

Katarzyna Burtan – Opiekun Szkolnego Klubu Wolontariatu