ŚWIĘTO PATRONA SZKOŁY

25 września 2020 r.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

Klasa

Godz.

Program

Uwagi

I

8.30 – 9.40

Występ artystyczny Na sali gimnastycznej z udziałem rodziców/opiekunów z zachowaniem zasady: 1 rodzic/opiekun z dzieckiem
Ślubowanie
Pasowanie na ucznia

9.40 – 11.20

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze     

z wychowawcą

 

II

7.50 – 11.20

Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze     

z wychowawcą

Legendy związane z Warszawą, konkurs pięknego czytania, prace plastyczne

III

7.50 – 11.20

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze     

z wychowawcą

Projekcja filmu edukacyjnego (lektura szkolna), prace plastyczne

IV – VIII

8.00 – 11.30

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze     

z nauczycielami według planu lekcji

Prace plastyczne o tematyce II wojny światowej, projekcja filmów edukacyjnych
 

11.50 – 16.00

Zajęcia świetlicowe