ŚWIĘTO PATRONA SZKOŁY I ŚLUBOWANIE KLASY I

W dniu 25 września  2020 r. w Szkole Podstawowej w Osieczanach obchodzono Święto Patrona – Obrońców Warszawy, przypadające na rocznicę kapitulacji stolicy w trakcie II wojny światowej, która miała miejsce 27 września 1939 roku.

Podczas obchodów Święta Patrona, tradycyjnie pierwszoklasiści, którzy rozpoczęli naukę w szkole złożyli uroczyste ślubowanie i zostali pasowani na uczniów.

Dyrektor Łukasz Drewienkiewicz w swoim przemówieniu życzył im wielu sukcesów edukacyjnych, a także pasji i wytrwałości w zdobywaniu wiedzy oraz umiejętności. Podkreślił również, że szkoła poza funkcją edukacyjną, pełni ważną rolę w kształtowaniu u kolejnych pokoleń wartości i norm społecznych.

Rodzicom uczniów życzył, aby zawsze mieli dzięki nim powody do dumy, nie tylko ze względu na osiągnięcia szkolne, ale także postawę, którą prezentują.

Z okazji uroczystości dzieci pod opieką wychowawcy – Pani Beaty Leśniak przygotowały wspaniały występ artystyczny, którym potwierdziły, że w pełni zasługują na to, by złożyć ślubowanie i oficjalnie dołączyć do społeczności szkolnej.