ŚWIĘTO PATRONA SZKOŁY

W dniu 27 września 2019 r. w Szkole Podstawowej im. Obrońców Warszawy w Osieczanach obchodzono Święto Patrona.

Uroczystości rozpoczęła msza święta odprawiona w Kościele Parafialnym. Następnie nauczyciele, uczniowie, rodzice oraz zaproszeni goście zebrali się w budynku Szkoły. Wśród nich byli przedstawiciele organu prowadzącego w osobach Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice Pana Jarosława Szlachetki oraz Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Pani Renaty Marzec.

Dyrektor Łukasz Drewienkiewicz w swoim przemówieniu nawiązał do rocznicy kapitulacji Warszawy, przypadającej na 28 września i konieczności kultywowania pamięci o jej Obrońcach, których imię nadano Szkole. Podziękował również za udzielone mu zaufanie, związane z powierzeniem stanowiska kierowniczego i zadeklarował działania na rzecz osiągnięcia jak najwyższych standardów w zakresie kształcenia, wychowania oraz organizacji Szkoły.

Po wystąpieniu Dyrektora głos zabrał Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice Jarosław Szlachetka, który także odniósł się do polskich bohaterów narodowych z okresu II wojny światowej. W dalszej części powitał uczniów klasy I, którzy mieli przystąpić do ślubowania oraz podziękował dotychczasowemu Dyrektorowi, Panu Bogusławowi Żyle za wieloletnią pracę na rzecz Szkoły. Ponadto, złożył życzenia społeczności szkolnej w związku z obchodzonym świętem.

Po przemówieniach przyszedł czas na występ artystyczny poświęcony Obrońcom Warszawy, przygotowany przez uczniów klasy VII oraz działającą w Szkole grupę wokalną.

Ostatnim punktem programu było uroczyste ślubowanie pierwszoklasistów i akt symbolicznego pasowania ich na uczniów.

Po części oficjalnej odbyło się spotkanie klas z wychowawcami oraz grona pedagogicznego i pracowników Szkoły z zaproszonymi gośćmi.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Obrońców Warszawy w Osieczanach składa serdeczne podziękowania nauczycielom, pracownikom, uczniom oraz rodzicom zaangażowanym w organizację Święta Patrona, a także wszystkim gościom, którzy swoją obecnością zaszczycili społeczność szkolną w tym szczególnym dniu.