#SzkołaPamięta

Uczniowie Szkoły i Przedszkola w Osieczanach wzięli udział w akcji zorganizowanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki pod tytułem “Szkoła Pamięta”. Akcja ma na celu upamiętnienie ważnych rocznic, wydarzeń, postaci historycznych. Wiąże się też z rozwijaniem patriotyzmu lokalnego. Uczniowie wraz z nauczycielami chętnie i aktywnie przyłączyli się do akcji. W jej ramach:
– odwiedzili lokalne miejsca pamięci i poznawali związane z nimi historie – grupa przedszkolna Tygryski oraz klasy V – VIII udały się na pobliski Kopiec Piłsudskiego. Uczniowie przypomnieli sobie historię jego powstania i zapalili symboliczne znicze ku pamięci lokalnych i bardziej znanych postaci zasłużonych względem ojczyzny,
– klasa VI udała się na cmentarz wojskowy w Drogini – poświęcony żołnierzom zmarłym podczas I wojny światowej,
– uczniowie klas I – III wraz z wychowawczyniami odwiedzili cmentarz komunalny w Osieczanach, gdzie uporządkowali bezimienne i opuszczone groby,
– w salach lekcyjnych i na korytarzach szkolnych pojawiły się gazetki poświęcone: Janowi Pawłowi II, Kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu, świętu zmarłych, lokalnym – często anonimowym bohaterom,
– powstała gazetka dotycząca dawnych tradycji związanych ze świętem zmarłych i z zaduszkami – poświęcona dawnemu zwyczajowi Dziadów i przy okazji upamiętniająca wybitnego polskiego twórcę – Adama Mickiewicza,
– na lekcjach plastyki powstały prace nawiązujące tematycznie do Dnia Wszystkich Świętych,
– w trakcie lekcji wychowawczych wykorzystano prezentacje multimedialne dotyczące historii Osieczan i Drogini oraz ważnych postaci z nimi związanych,
– do tematu związanego z akcją nawiązywały także lekcje historii i języka polskiego.