SZLAKAMI WALK PARTYZANCKICH

W dniu 14 września 2019 r. grupa uczniów Szkoły Podstawowej im. Obrońców Warszawy w Osieczanach wraz z pocztem sztandarowym, pod opieką Pani Marzeny Leszczyńskiej, Pana Bogusława Żyły i Dyrektora Łukasza Drewienkiewicza uczestniczyła w XXIX Małopolskim Zlocie Szlakami Walk Partyzanckich. Przedsięwzięcie, jak co roku, organizowane było w Porębie na Suchej Polanie i miało na celu uczczenie pamięci partyzantów oraz mieszkańców okolicznych miejscowości, którzy polegli w walce z hitlerowskim okupantem w czasie II wojny światowej.

Program części oficjalnej obejmował uroczystą mszę świętą w intencji ofiar z udziałem pocztów sztandarowych, Apel Poległych oraz złożenie wieńców pod pomnikiem przez przedstawicieli władz lokalnych i instytucji działających na terenie Ziemi Myślenickiej.

Następnie uczestnicy mogli wziąć udział w imprezach towarzyszących i skorzystać z ogniska turystycznego.