Terminy rekrutacji do przedszkola

Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Osieczanach  informuje o terminach  rekrutacji do Przedszkola Samorządowego w Osieczanach .

  1. Do 28 lutego 2018 roku Rodzice składają deklaracje o kontynuacji nauki    w przedszkolu na rok szkolny 2018/19
  2. Od 01 marca 2018 do 30 marca 2018 roku termin – złożenia wniosku o przyjęcie do przedszkola.
  3. Od 2 kwietnia 2018 do 13 kwietnia 2018 – weryfikacja przez komisję wniosków o przyjęcie do przedszkola.
  4. 16 kwietnia 2018 podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
  5. 16 kwietnia 2018 do 20 kwietnia 2018 potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia
  6. 23 kwiecień 2018 podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
  7. Od 23 kwietnia do 30 kwietnia 2018 – termin postępowania uzupełniającego.

  W celu uzyskania dodatkowych informacji  proszę dzwonić do sekretariatu tel 12 272 08 79

Karty zgłoszeniowe do przedszkola i szkoły można odbierać w sekretariacie szkoły.