Terminy rekrutacji do szkoły podstawowej

Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Osieczanach  informuje o terminach  rekrutacji do Szkoły Podstawowej  w Osieczanach .

 

  1. Zgłoszenia dziecka od 03.2018  do 31.03.2018
  2. Postępowanie rekrutacyjne w dniach od 1.042018 do 7.04.2018
  3. 04.2018 publikacja listy kandydatów do szkoły.
  4. Od 09.04.2018 do 04.2018 do godz. 14:00 rodzice przyjętych dzieci są zobowiązani do złożenia wymaganych dokumentów i potwierdzenia woli podjęcia nauki w szkole.
  5. ZPO Osieczany po 04.2018 publikuje listę kandydatów przyjętych  do szkoły.

  W celu uzyskania dodatkowych informacji  proszę dzwonić do sekretariatu tel 12 272 08 79

Karty zgłoszeniowe do przedszkola i szkoły można odbierać w sekretariacie szkoły.