TYDZIEŃ WYCHOWANIA

We  wtorek  10.09.2019r. dzieci  z  klas  IV do  VIII  ze  szkół  podstawowych  w  Osieczanach  i  Drogini  w  ramach  „TYGODNIA  WYCHOWANIA”  uczestniczyły  w  warsztatach, których  celem  było  budowanie  postaw  prospołecznych  oraz  umiejętności  pomocy  innym.

            Warsztaty  odbywały  się  przy  Kościele  pod  wezwaniem  Św. Wojciecha  w  Osieczanach. Podczas  zajęć  uczniowie  spotkali  się  z  zaproszonymi  gośćmi. Raper  Boski  poprowadził  prelekcję  na  temat  relacji  międzyludzkich, wartościowych  autorytetów  a  także  rozsądnego  korzystania  z  telefonu  i  Internetu. Oprócz  tego  odbyło  się  spotkanie  z  misjonarką  przebywającą  na  co  dzień  w  Peru, która  opowiedziała  o  pomocy  wśród  najbiedniejszych, żyjących  w  slumsach  południowej  Limy. Kolejnym  zaproszonym  gościem  był  pan  Andrzej  Kobiałka – przedstawiciel  Straży  Miejskiej, który  pokazywał  dzieciom  na  czym  polega  współdziałanie  w  grupie. Ostrzegał  także  przed  podejmowaniem  ryzykownych, nieprzemyślanych  zachowań.

            Dzięki  gościnności  organizatora  imprezy – Księdza  Proboszcza  Bogusława  Seweryna – uczniowie  mieli  okazję  nie  tylko  zastanowić  się  nad  większymi  i  mniejszymi  problemami  współczesnego  świata, ale  też  w  sposób  miły  i  przyjemny  zintegrować  się  ze  swoimi  rówieśnikami  z  sąsiedniej  szkoły.