Tygodniowy rozkład zajęć – nauczanie zdalne

Przesyłanie przez nauczycieli treści nauczania z poszczególnych zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Dzienna liczba godzin pracy ucznia bezpośrednio przy komputerze

Klasy

Zgodnie z planem lekcji

2 (2 x 45 min.)

I – III

3 (3 x 45 min.)

IV – VI

4 ( 4 x 45 min.)

VII – VIII

Uwaga:

Podana liczba godzin dotyczy pracy ucznia bezpośrednio przy komputerze, a nie całkowitego czasu przeznaczanego na realizację zdalnego nauczania w ciągu dnia.