UCZNIOWIE KLAS I – III NAGRODZENI W KONKURSIE PLASTYCZNYM

W dniu 28 października 2019 r. rozdano nagrody w Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym “Wiersze Wandy Chotomskiej”.

Wśród wyróżnionych znaleźli się uczniowie Szkoły Podstawowej im. Obrońców Warszawy w Osieczanach: Sandra Poradzisz – I miejsce, Gabriela Dudzik, Maciej Filuciak, Krystian Gubała – II miejsce oraz Milena Maciuszek i Bartłomiej Filuciak – III miejsce.

Serdecznie Gratulujemy wszystkim nagrodzonym oraz wychowawcom: Pani Marii Filuciak, Pani Małgorzacie Bajor oraz Pani Joannie Nieckarz.