Program Powszechnej nauki pływania Umiem pływać pn. Dzieci Gminy Myślenice zdobywają umiejętności pływackie.
Celem programu było upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży, nabycie podstawowych umiejętności pływackich, profilaktyka wad postawy oraz przeciwdziałanie nadwadze i otyłości, podniesienie ogólnej sprawności fizycznej uczniów, systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych oraz zapoznanie z podstawowymi zasadami bezpiecznego przebywania w wodzie oraz w pobliżu akwenów wodnych.
W programie uczestniczyło 15 uczniów z klas I i III. Odbyło się 10 wyjazdów obejmujących łącznie 20 godzin zajęć lekcyjnych nauki pływania. Końcowym elementem zajęć był sprawdzian poziomu opanowania podstawowych umiejętności pływackich.