Warsztaty Plastyczne

Warsztaty plastyczne - listopad/grudzień 2018
Temat: "Dary Jesieni", "Tworzymy z koralików"
Uczestnicy: chętni uczniowie z klas 1-4 SP
Organizator: Izabela Bochenek