Wnioski o przyjęcie do przedszkola

Od 2 marca 2020 r. dostępne będą wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola, które należy wypełnić z wykorzystaniem systemu elektronicznego VULCAN na stronie internetowej:

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/myslenice

Wniosek o przyjęcie do przedszkola może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych przedszkoli.

Wygenerowane, wydrukowane i podpisane wnioski wraz z załącznikami należy złożyć w wersji papierowej wyłącznie do przedszkola pierwszego wyboru (pierwszej preferencji) w nieprzekraczalnym terminie do 19 marca 2020 r. godz. 15.00.

7 kwietnia 2020 r. o godz. 15.00 zostaną podane do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Od 8 kwietnia 2020 r. godz. 9.00 do 16 kwietnia 2020 r. godz. 15.00 rodzice kandydata potwierdzają wolę przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

17 kwietnia 2020 r. o godz. 15.00 zostaną podane do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Rekrutacja uzupełniająca odbędzie się od 20 do 22 kwietnia 2020 r.