Wpłaty za obiady!

OD LISTOPADA PŁATNOŚĆ ZA OBIADY TYLKO PRZELEWEM!

Wpłaty należy dokonać na indywidualny numer konta (każde dziecko ma inny numer). Gdyby ktoś zgubił nr konta proszę zgłosić się do szkoły, wydamy jeszcze raz. Termin płatności 15.11.2020 r. do wpłaty po terminie będą naliczane ustawowe odsetki!

Wpłata powinna zawierać następujące dane:                                                        

Odbiorca: Zespół Placówek Oświatowych w Osieczanach                                                  

Konto:  wpisać indywidualny numer konta

Kwota:  …………zł.

Zleceniodawca: wpisać imię i nazwisko rodzica, adres zam. rodzica

Tytułem:  Obiady za listopad 2020 r.  za  wpisać imię i nazwisko dziecka