WYKAZ DYŻURU WAKACYJNEGO W PRZEDSZKOLACH SAMORZĄDOWYCH W GMINIE MYŚLENICE

Wykaz dyżuru wakacyjnego w przedszkolach samorządowych w Gminie Myślenice w roku szkolnym 2019/2020:

Dyżur wakacyjny przedszkoli

Zgodnie z paragrafem 2 pkt 4 Regulaminu organizacji dyżuru wakacyjnego dla publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Myślenice, grupa przedszkolna nie może liczyć mniej niż 10 i nie więcej niż 25 dzieci. Jeżeli na dyżur do danego przedszkola lub oddziału przedszkolnego, zgłaszana jest większa liczba dzieci, tworzy się kolejną grupę. Każda placówka przedszkolna organizuje dyżur wakacyjny dla dzieci w ramach posiadanych miejsc.