XIV Wojewódzkim Przeglądzie Pieśni Patriotycznej w Lubniu