„I want to be an artist – story time”
Imiona owadów:
Lucy – a ladybird (biedronka)
Colin – a caterpillar (gąsienica)
Bella – a bee (pszczoła)

1. Powtórzmy słówka z poprzedniego tygodnia:
a teacher – nauczyciel,
a doctor – lekarz,
a police officer – policjant,
a firefighter – strażak
a cook – kucharz,
a singer – piosenkarz
Dodajmy do nich dwie kolejne nazwy zawodów:
An artist – artysta,
A farmer – rolnik (zał. 2)

Wymowę można sprawdzić w słowniku internetowym np. https://www.diki.pl/

2. Pokaż dziecku karty z historyjką obrazkową (zał.1) . Poproś dziecko, aby odgadywało po
polsku, co się wydarzy w historyjce. (Owady znajdują skrzynię z różnych kostiumami i
postanawiają je założyć i wcielić się w przedstawicieli różnych zawodów).

3. A teraz zadaniem dziecka będzie wysłuchanie nagrania i wskazanie na obrazkach strojów
w jakie ubierają się owady . Odtwórz nagranie. Dziecko słucha i wskazuje
ubrania.(nagranie 2.25)

 

TEKST HISTORYJKI:

Obrazek 1
Lucy: Look, What’s this?
Bella: I don’t know.
Colin: Let’s have a look!

Obrazek 2
Lucy: Wow! So many costumes!
Colin: Hey, let’s play dressing-up!
Bella: Great idea!

Obrazek 3
Bella: What do you want to be, Lucy?
Lucy: I want to be a police officer. What about you?
Bella: I want to be a firefighter.

Obrazek 4
Lucy: Colin, what do you want to be?

Colin: I want to be … a … a … an artist!

4. (zał. 3) Wskaż bohaterów historyjki i zapytaj: What costumes have they got in the story?
(Jakie kostiumy mają bohaterowie w historyjce?) Dzieci w miarę możliwości odpowiadają
(Colin: artist, Lucy: police oficer, Bella: firefighter). Wskaż elementy kostiumów w dolnym
rzędzie i poproś, aby dziecko powiedziało, z jakim zawodem są związane.
Powiedz: Draw and colour. Posługując się przykładem, dziecko dopasowuje elementy
kostiumów z dolnego rzędu do właściwych postaci zgodnie z treścią historyjki oraz
dorysowuje brakujące części i je koloruje.

5. (zał. 3) Wskaż pustą ramkę i zapytaj: What do you want to be? Dziecko rysuje w niej, kim
chce być w przyszłości.

6. W załącznikach (4-8) znajdują się kolorowanki z zawodami.

zał.1

zał. 2

zał. 3

zał. 4

zał. 5

zał. 6

zał. 7

zał. 8

Zachęcam do kontaktu i konsultacji drogą mailową: ang.osieczany@gmail.com

Katarzyna Burtan