ZAJĘCIA ODWOŁĄNE

Od poniedziałku, 9 listopada br. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Tym samym, do 29 listopada br. przedłużamy zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych Przedszkole będzie funkcjonować bez zmian. Oznacza to, że uczniowie wszystkich klas ZPO w Osieczanach, do 29 listopada br. będą uczyć się wyłącznie w trybie zdalnym. Przypominamy, że plan zajęć zdalnych jest zgodny z obowiązującym planem lekcji. Ewentualne zmiany będą podawane za pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus w wiadomościach dla rodziców, uczniów i/lub ogłoszeniach.