Rodzaj zajęć

Adresaci

Dzień tyg.

Godz.

Nauczyciel

Rozwijanie zainteresowań czytelniczych

kl. I

wtorek

12.50 – 13.35

M. Filuciak

Rozwijanie uzdolnień

kl. II

wtorek

11.50 – 12.35

M. Bajor

Koło przyrodnicze

kl. III

piątek

10.45 – 11.30

J. Nieckarz

Zajęcia plastyczno-przyrodnicze

kl. V

środa

11.50 – 12.35

M. Leszczyńska

Koło historyczne

kl. VI

wtorek

13.45 – 14.30

B. Żyła

Koło turystyczno-krajoznawcze

wszyscy uczniowie

piątek

12.50 – 13.35

B. Żyła

Koło języka angielskiego

kl. VII

wtorek

8.00 – 8.45

K. Burtan

Koło matematyczne

kl. VIII

środa

8.00 – 8.45

A. Górka