Zajęcia świetlicowe od 9.11.2020

W związku z decyzją dotyczącą zawieszenia zajęć stacjonarnych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych od dnia 9 listopada 2020r, zwracam się do Państwa z prośbą przesłania deklaracji uczestnictwa w zajęciach świetlicowych. Deklaracje proszę przesyłać za pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus do dyrektora szkoły. W wiadomości prosimy podać godziny w jakich Państwa dzieci uczestniczyłyby w ww. zajęciach.

Przypominamy, że zgodnie z postanowieniem Rządu:

    “Od poniedziałku, 9 listopada br. szkoły podstawowe będą miały obowiązek zapewnienia funkcjonowania świetlic szkolnych w szczególności dla uczniów, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19.”

Świetlica jest przewidziana dla dzieci rodziców pracujących.