Zdalne naucznanie.

Od 22 marca do 11 kwietnia 2021r, naukę w trybie zdalnym będą realizowali uczniowie wszystkich klas Zespołu Placówek Oświatowych w Osieczanach.

Ponadto w tym okresie, dla dzieci z klas I-III szkoły podstawowej, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19, szkoła ma obowiązek zorganizować opiekę świetlicową oraz zajęcia zdalne na terenie szkoły. Warunkiem jest wniosek rodziców. Wnioski w formie pisemnej prosimy składać w sekretariacie szkoły.

Jednocześnie informujemy, że terminy konsultacji dla klasy VIII z przedmiotów egzaminacyjnych, pozostają bez zmian.