ZEBRANIA Z RODZICAMI DZIECI PRZEDSZKOLNYCH

31 sierpnia 2020 r.

oddział

I (3-, 4-latki)

II (5-, 6-latki)

godz.

16.00

17.00

sala

sala gimnastyczna

 Prosimy zdezynfekować dłonie oraz stosować osłonę ust i nosa w budynku szkoły.