ZEBRANIA Z RODZICAMI UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ

2 września 2020 r.

klasa

I

II

III

godz.

16.00

16.00

16.00

sala

3

2

1

 

3 września 2020 r.

klasa

IV

V

VI

VII

VIII

godz.

16.00

16.00

16.00

17.00

17.00

sala

7

komp.

4

5

6

Prosimy zdezynfekować dłonie oraz stosować osłonę ust i nosa w budynku szkoły.