ZMIANA W PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH KORZYSTANIA Z BOISKA SZKOLNEGO

Informujemy, że zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 2 lit. b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 878)

od dnia 18 maja 2020 r. na boisku może przebywać w tym samym czasie nie więcej niż 14 osób.