Zmiany w planie lekcji klas IV-VIII

Plan lekcji jest opublikowany w dzienniku elktronicznym zakładka ORGANIZACJA ————-> plan lekcji.

Tam znajdziemy aktualny plan lekcji wraz z zastępstwami lub odwołanymi zajęciam.