Akcja dla Hani!

W szkole od wielu lat prowadzona jest zbiórka plastikowych zakrętek na cele charytatywne. Obecnie włączyliśmy się w zbiórkę zakrętek, których sprzedaż pomoże w leczeniu Hani Grzechackiej z Myślenic.

Jakość jej życia może poprawić jedynie intensywna i systematyczna rehabilitacja.

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Osieczanach 7 października 2020 r. przekazali mamie małej Hani pierwszą dużą partię zakrętek.

Zamiast wyrzucić plastikową zakrętkę do kubła na śmieci – wrzuć ją proszę do pojemnika na korytarzu.

Zbieramy zakrętki po napojach, środkach chemii gospodarczej (płynach do mycia naczyń, płynach do płukania, kosmetykach) i inne.

KOMUNIKAT

  • 14 października jest dniem ustawowo wolnym od zajęć dydaktycznych.

  • W tym dniu świetlica i przedszkole pracują bez zmian.

  • Rodziców dzieci szkolnych , proszę o zgłoszenie do wychowawcy, informacji dotyczącej korzysatnia w tym dniu z obiadu, do dnia 13.10.2020 (wtorek)

Ogłoszenie

W związku z ogłoszeniem strefy czerwonej w powiecie myślenickim od 2 października 2020 r. do odwołania obowiązują wszystkie dotychczasowe zasady funkcjonowania placówki w czasie pandemii oraz dodatkowo zostaje ograniczamy do minimum wstęp osób trzecich, w tym rodziców, na teren szkoły i oddziału przedszkolnego. 

Rodzice uczniów  oraz przedszkolaków nie wchodzą do budynku. Dzieci odbierają i wydają nauczyciele/pomoce w drzwiach szkoły i oddziału przedszkolnego.

ŚWIĘTO PATRONA SZKOŁY I ŚLUBOWANIE KLASY I

W dniu 25 września  2020 r. w Szkole Podstawowej w Osieczanach obchodzono Święto Patrona – Obrońców Warszawy, przypadające na rocznicę kapitulacji stolicy w trakcie II wojny światowej, która miała miejsce 27 września 1939 roku.

Podczas obchodów Święta Patrona, tradycyjnie pierwszoklasiści, którzy rozpoczęli naukę w szkole złożyli uroczyste ślubowanie i zostali pasowani na uczniów.

Dyrektor Łukasz Drewienkiewicz w swoim przemówieniu życzył im wielu sukcesów edukacyjnych, a także pasji i wytrwałości w zdobywaniu wiedzy oraz umiejętności. Podkreślił również, że szkoła poza funkcją edukacyjną, pełni ważną rolę w kształtowaniu u kolejnych pokoleń wartości i norm społecznych.

Rodzicom uczniów życzył, aby zawsze mieli dzięki nim powody do dumy, nie tylko ze względu na osiągnięcia szkolne, ale także postawę, którą prezentują.

Z okazji uroczystości dzieci pod opieką wychowawcy – Pani Beaty Leśniak przygotowały wspaniały występ artystyczny, którym potwierdziły, że w pełni zasługują na to, by złożyć ślubowanie i oficjalnie dołączyć do społeczności szkolnej.

ŚWIĘTO PATRONA SZKOŁY

25 września 2020 r.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

Klasa

Godz.

Program

Uwagi

I

8.30 – 9.40

Występ artystyczny Na sali gimnastycznej z udziałem rodziców/opiekunów z zachowaniem zasady: 1 rodzic/opiekun z dzieckiem
Ślubowanie
Pasowanie na ucznia

9.40 – 11.20

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze     

z wychowawcą

 

II

7.50 – 11.20

Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze     

z wychowawcą

Legendy związane z Warszawą, konkurs pięknego czytania, prace plastyczne

III

7.50 – 11.20

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze     

z wychowawcą

Projekcja filmu edukacyjnego (lektura szkolna), prace plastyczne

IV – VIII

8.00 – 11.30

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze     

z nauczycielami według planu lekcji

Prace plastyczne o tematyce II wojny światowej, projekcja filmów edukacyjnych
 

11.50 – 16.00

Zajęcia świetlicowe